Groene daken

Bij het bewonderen van een daktuin denk je in de eerste plaats aan een mooie, groene oase vol rust. Maar daktuinen beschermen ook tegen de wispelturigheid van het weer en tegen geluid. Een zwart plat dak kan in de zomer opwarmen tot 80° C en in de winter afkoelen
tot –30° C. Dit leidt tot een versnelde veroudering van de dichtingsfolie. Bij dakbegroeiing is dit uitgesloten omdat men minder temperatuurschommelingen heeft en de dakbegroeiing warmte-isolerend werkt.

Een groendak is in ons betonnen landje is eveneens een verademing voor het leefmilieu. De begroeiing houdt het stof tegen, zuivert de lucht, geeft zuurstof en slaat het overtollige regenwater op. Bovendien geeft een groendak ook een meerwaarde aan de gebouwen. Dit systeem komt immers in aanmerking voor nieuwbouw en renovatie, boven garages, op terrassen van flats in combinatie met betegeling, op kantoorgebouwen, op verharde binnenpleinen en patio’s. Ook toepasbaar op hellende daken tot een hellingshoek van globaal 45°. Het allernieuwste snufje is een groendak op een carport.

Men kan niet zomaar onoverdacht aan een groendak beginnen. Eerst en vooral moet men het draagvermogen van de constructie (= de onderbouw) onderzoeken en desnoods verstevigen. De minimaal benodigde dakbelasting wordt bij elk systeem vermeld. Het verdient ook aanbeveling om de bestaande afwatering te controleren.

De keuze van het substraat is zeer belangrijk in functie van de beplanting. Bodembedekkers zoals vetplanten hebben maar een laag van 6 cm nodig, gazon heeft 20-30 cm nodig , struiken 30-60 cm en bomen zelfs 60 tot 80 cm.

Om de aanleg van groendaken een extra duwtje in de rug te geven, zijn er subsidies voorzien via de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap voor duurzame ontwikkeling’. Gemeenten die deze samenwerkingsovereenkomst getekend hebben, kunnen aan hun inwoners subsidies geven voor de aanleg van een groendak.